ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΙΝ-1-1080x675-1-1080x675-1

Η Ιnitia στη Ζάκυνθο για έργο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η INITIA, μέλος του ομίλου Euroaxes S.A., στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ύψους 1.600.000 ευρώ, πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα στη Ζάκυνθο, παρουσία της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος INITIA Αλέξης Έιτκεν και ο Σύμβουλος ICT INITIA Aφεντούλης Γαρδιάνος.

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρύτερης δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσα από την ψηφιοποίηση περίπου 90.000 φακέλων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και την δημιουργία ψηφιακών υποδομών για την απομακρυσμένη ηλεκτρονική συναλλαγή και εύκολή πρόσβαση στα δεδομένα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα γραφειοκρατίας και βελτιώνοντας σημαντικά την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο της Διεύθυνσης Μεταφορών, αλλά και όλων των Διευθύνσεων στις οποίες έχουν γίνει οι υπηρεσίες ψηφιακές.

Στόχοι του έργου:

 • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών και των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
 • Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογών που θα μεγιστοποιήσουν την διαλειτουργικότητα, την επικοινωνία και την ηλεκτρονική ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ της Περιφέρειας και των πολιτών και επιχειρήσεων

Μέσω της ψηφιοποίησης, θα δημιουργηθεί ένα μοντέρνο και ασφαλές ψηφιακό αρχείο, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αφορούν στις μεταφορές στην Περιφέρεια, ενώ θα είναι εφικτή η παροχή μεγάλου πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους επαγγελματίες να εκτελέσουν διάφορες διαδικασίες online, χωρίς να επισκεφτούν τα γραφεία της Περιφέρειας. Με την ψηφιοποίηση του αρχείου, ο χρόνος εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες που παρέχονται με φυσική παρουσία θα μειωθεί στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα, καθώς δεν θα απαιτείται αναζήτηση και εύρεση του φυσικού φακέλου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Επιχειρησιακής Πρότασης (ΠΕΠ) «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

IEK ΑΛΦΑ & Euroaxes – Εκπαίδευση σπουδαστών σε θέματα τεχνολογίας οπτικών δικτύων και FTTH

Η Euroaxes σε συνεργασία με τα ΙΕΚ ΑΛΦΑ πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο σε σπουδαστές για θέματα νέων τεχνολογιών NGA (new generation access), οπτικών ινών και FTTH (Fiber to the home)

Σε μία παρουσίαση διάρκειας 3,5 ωρών, οι σπουδαστές ενημερώθηκαν από μηχανικούς του ομίλου Euroaxes για τα δίκτυα οπτικών ινών και την ένταξη τους στο γενικότερο πλαίσιο των δικτύων τα οποία εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό πελατών. Το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου περιλάμβανε τη μεθοδολογία και θεωρητική εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας των οπτικών ινών, στις απαιτούμενες μετρήσεις και στους κανόνες ασφαλείας που διέπουν ένα οπτικό δίκτυο. Στη συνέχεια, όλοι οι σπουδαστές πραγματοποίησαν πρακτική εκπαίδευση, σε εργαστηριακή μορφή, πάνω στην κοπή, στην συγκόλληση και στην μέτρηση μιας οπτικής ίνας με μετρητικά και εργαλεία της εταιρείας (OTDR-SPLICER).

Ευχαριστούμε το ΙΕΚ ΑΛΦΑ για την πρόσκληση και την πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής ενημέρωσης των σπουδαστών σε πρακτικό επίπεδο. Ο όμιλος Euroaxes δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που πρόκειται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Young man engineer making program analyses

Τεχνικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων – Άγιος Νικόλαος Κρήτης

H EUROAXES, τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά ειδικευμένους τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο υποψήφιος τεχνικός, θα ανήκει  στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας και οι αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο (Field).
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών δικτύου χαλκού (LLU) και οπτικών ινών (FTTH).
 • Εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών συνδέσεων παρόχων.
 • Άρση βλαβών τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI, TΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.
 • Επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία σε  ανάλογη θέση.
 • Γνώση σε  δίκτυα νέας γενιάς (ADSL,VDSL, SHDSL, FTTH).
 • Χρήση Η/Υ και MS Office.
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης (τουλάχιστον κατηγορίας Β΄).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (σε μελλοντικό δεύτερο χρόνο)

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και προσόντων καθώς και ένα πακέτο επιπλέον αμοιβών βασιζόμενο σε ένα δίκαιο Bonus Scheme.
 • Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
 • Παροχές όπως αυτοκίνητο ή δίκυκλο, κινητό τηλέφωνο και έξοδα κίνησης καλύπτονται από τον Όμιλο.
 • Συνεχείς ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το ΟΤΕ Academy, με πλήρη κάλυψη των εξόδων.
 • Παρέχουμε προοπτικές εξέλιξης προσωπικής/επαγγελματικής σε μια αναπτυσσόμενη αγορά γεμάτη προκλήσεις.

 

Επικοινωνία

Τηλ : 2108210335 (εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 17:00)

Young man engineer making program analyses

Τεχνικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων – Νομός Αττικής

H EUROAXES, τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά ειδικευμένους τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων στο Νομό Αττικής. Ο υποψήφιος τεχνικός, θα ανήκει  στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας και οι αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο (Field).
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών δικτύου χαλκού (LLU) και οπτικών ινών (FTTH).
 • Εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών συνδέσεων παρόχων.
 • Άρση βλαβών τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI, TΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.
 • Επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία σε  ανάλογη θέση.
 • Γνώση σε  δίκτυα νέας γενιάς (ADSL,VDSL, SHDSL, FTTH).
 • Χρήση Η/Υ και MS Office.
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης (τουλάχιστον κατηγορίας Β΄).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (σε μελλοντικό δεύτερο χρόνο)

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και προσόντων καθώς και ένα πακέτο επιπλέον αμοιβών βασιζόμενο σε ένα δίκαιο Bonus Scheme.
 • Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
 • Παροχές όπως αυτοκίνητο ή δίκυκλο, κινητό τηλέφωνο και έξοδα κίνησης καλύπτονται από τον Όμιλο.
 • Συνεχείς ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το ΟΤΕ Academy, με πλήρη κάλυψη των εξόδων.
 • Παρέχουμε προοπτικές εξέλιξης προσωπικής/επαγγελματικής σε μια αναπτυσσόμενη αγορά γεμάτη προκλήσεις.

 

Επικοινωνία

Τηλ : 2108210335 (εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 17:00)

Young man engineer making program analyses

Τεχνικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων – Νομός Αργολίδας

H EUROAXES, τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά ειδικευμένους τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων στο Νομό Αργολίδας. Ο υποψήφιος τεχνικός, θα ανήκει  στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας και οι αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο (Field).
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών δικτύου χαλκού (LLU) και οπτικών ινών (FTTH).
 • Εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών συνδέσεων παρόχων.
 • Άρση βλαβών τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI, TΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.
 • Επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία σε  ανάλογη θέση.
 • Γνώση σε  δίκτυα νέας γενιάς (ADSL,VDSL, SHDSL, FTTH).
 • Χρήση Η/Υ και MS Office.
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης (τουλάχιστον κατηγορίας Β΄).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (σε μελλοντικό δεύτερο χρόνο)

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και προσόντων καθώς και ένα πακέτο επιπλέον αμοιβών βασιζόμενο σε ένα δίκαιο Bonus Scheme.
 • Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
 • Παροχές όπως αυτοκίνητο ή δίκυκλο, κινητό τηλέφωνο και έξοδα κίνησης καλύπτονται από τον Όμιλο.
 • Συνεχείς ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το ΟΤΕ Academy, με πλήρη κάλυψη των εξόδων.
 • Παρέχουμε προοπτικές εξέλιξης προσωπικής/επαγγελματικής σε μια αναπτυσσόμενη αγορά γεμάτη προκλήσεις.

 

Επικοινωνία

Τηλ : 2108210335 (εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 17:00)

Young man engineer making program analyses

Τεχνικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων – Χανιά Κρήτης

H EUROAXES, τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά ειδικευμένους τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων στα Χανιά Κρήτης. Ο υποψήφιος τεχνικός, θα ανήκει  στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας και οι αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο (Field).
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών δικτύου χαλκού (LLU) και οπτικών ινών (FTTH).
 • Εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών συνδέσεων παρόχων.
 • Άρση βλαβών τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI, TΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.
 • Επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία σε  ανάλογη θέση.
 • Γνώση σε  δίκτυα νέας γενιάς (ADSL,VDSL, SHDSL, FTTH).
 • Χρήση Η/Υ και MS Office.
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης (τουλάχιστον κατηγορίας Β΄).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (σε μελλοντικό δεύτερο χρόνο)

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και προσόντων καθώς και ένα πακέτο επιπλέον αμοιβών βασιζόμενο σε ένα δίκαιο Bonus Scheme.
 • Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
 • Παροχές όπως αυτοκίνητο ή δίκυκλο, κινητό τηλέφωνο και έξοδα κίνησης καλύπτονται από τον Όμιλο.
 • Συνεχείς ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το ΟΤΕ Academy, με πλήρη κάλυψη των εξόδων.
 • Παρέχουμε προοπτικές εξέλιξης προσωπικής/επαγγελματικής σε μια αναπτυσσόμενη αγορά γεμάτη προκλήσεις.

 

Επικοινωνία

Τηλ : 2108210335 (εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 17:00)

Young man engineer making program analyses

Τεχνικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων – Ηράκλειο Κρήτης

H EUROAXES, τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά ειδικευμένους τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο υποψήφιος τεχνικός, θα ανήκει  στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας και οι αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο (Field).
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών δικτύου χαλκού (LLU) και οπτικών ινών (FTTH).
 • Εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών συνδέσεων παρόχων.
 • Άρση βλαβών τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI, TΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.
 • Επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία σε  ανάλογη θέση.
 • Γνώση σε  δίκτυα νέας γενιάς (ADSL,VDSL, SHDSL, FTTH).
 • Χρήση Η/Υ και MS Office.
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης (τουλάχιστον κατηγορίας Β΄).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (σε μελλοντικό δεύτερο χρόνο)

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και προσόντων καθώς και ένα πακέτο επιπλέον αμοιβών βασιζόμενο σε ένα δίκαιο Bonus Scheme.
 • Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
 • Παροχές όπως αυτοκίνητο ή δίκυκλο, κινητό τηλέφωνο και έξοδα κίνησης καλύπτονται από τον Όμιλο.
 • Συνεχείς ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το ΟΤΕ Academy, με πλήρη κάλυψη των εξόδων.
 • Παρέχουμε προοπτικές εξέλιξης προσωπικής/επαγγελματικής σε μια αναπτυσσόμενη αγορά γεμάτη προκλήσεις.

 

Επικοινωνία

Τηλ : 2108210335 (εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 17:00)

Young man engineer making program analyses

Τεχνικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων – Θεσσαλονίκη

H EUROAXES, τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά ειδικευμένους τεχνικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων στη Θεσσαλονίκη. Ο υποψήφιος τεχνικός, θα ανήκει  στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας και οι αρμοδιότητές του, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στο πεδίο (Field).
 • Την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών δικτύου χαλκού (LLU) και οπτικών ινών (FTTH).
 • Εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών συνδέσεων παρόχων.
 • Άρση βλαβών τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI, TΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.
 • Επιθυμητή αποδεδειγμένη εμπειρία σε  ανάλογη θέση.
 • Γνώση σε  δίκτυα νέας γενιάς (ADSL,VDSL, SHDSL, FTTH).
 • Χρήση Η/Υ και MS Office.
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης (τουλάχιστον κατηγορίας Β΄).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές ικανότητες.
 • Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (σε μελλοντικό δεύτερο χρόνο)

 

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας και προσόντων καθώς και ένα πακέτο επιπλέον αμοιβών βασιζόμενο σε ένα δίκαιο Bonus Scheme.
 • Σύμβαση Αορίστου χρόνου.
 • Παροχές όπως αυτοκίνητο ή δίκυκλο, κινητό τηλέφωνο και έξοδα κίνησης καλύπτονται από τον Όμιλο.
 • Συνεχείς ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα ιδρύματα όπως το ΟΤΕ Academy, με πλήρη κάλυψη των εξόδων.
 • Παρέχουμε προοπτικές εξέλιξης προσωπικής/επαγγελματικής σε μια αναπτυσσόμενη αγορά γεμάτη προκλήσεις.

 

Επικοινωνία

Τηλ : 2108210335 (εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως 17:00)

demo-attachment-1420-IMG_2209-96170-1

AI SpaceFactory Launches TERA, a 3D Printed B&B

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul, as my soul is the mirror of the infinite God!

O my friend — but it is too much for my strength — I sink under the weight of the splendor of these visions! A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine.

I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents. I should be incapable of drawing a single stroke at the present moment; and yet I feel that I never was a greater artist than now.

When, while the lovely valley teems with vapor around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary, I throw myself down among the tall grass by the trickling stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms of the insects and flies, then I feel the presence of the Almighty, who formed us in his own image, and the breath of that universal love which bears and sustains us, as it floats around us in an eternity of bliss; and then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me.