ΕΡΓΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Βύρωνα με δράσεις/εφαρμογές ευφυών τεχνολογιών για την ανάπτυξη «Έξυπνης Πόλης»

Η Euroaxes έχει αναλάβει την υλοποίηση: 

 • Εξοπλισμός υποδομής έξυπνης πόλης
  Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου τεχνολογίας LoRaWAN, μέσω του οποίου είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών από διάφορων ειδών αισθητήρες (περιβαλλοντικοί σταθμοί, ελεγκτές λαμπτήρων οδοφωτισμού, πλήρωσης κάδων απορριμμάτων, κλπ.) αλλά και η διαβίβαση εντολών προς αυτούς (π.χ. κλείσιμο φώτων)
 • Ενοποιημένη πλατφόρμα έξυπνης πόλης
  Κεντρική πλατφόρμα απεικόνισης των πληροφοριών από τα εγκατεστημένα υποσυστήματα και αισθητήρες. Επιτρέπει την παρακολούθηση και διαχείριση από όλων των συστημάτων αυτοματισμού και έξυπνης πόλης από ένα σημείο.
 • Περιβαλλοντικές μετρήσεις
  Εγκατάσταση δικτύου περιβαλλοντικών σταθμών που πραγματοποιούν μετρήσεις ποιότητας αέρα (O3, NO2, CΟ, κλπ.), ενώ καταγράφουν και βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους (θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση).
 • Μετρήσεις κυκλοφορίας
  Εγκατάσταση ραντάρ κυκλοφορίας σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος (διασταυρώσεις, κόμβους, κλπ.) για την ανίχνευση και μέτρηση του αριθμού και του είδους των οχημάτων που διέρχονται.
 • Ενεργειακή παρακολούθηση κτιρίων
  Εγκατάσταση μετρητών απομακρυσμένης διαχείρισης και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης Δημοτικών Κτιρίων με χρήση εξοπλισμού στους ηλεκτρολογικούς πίνακες.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος αυτόματου ποτίσματος
  Επισκευή, βελτίωση και επέκταση του δικτύου αυτόματης άρδευσης του Δήμου. Διασύνδεση με την κεντρική πλατφόρμα έξυπνης πόλης για την παρακολούθηση και έλεγχο του δικτύου.