Συμβουλευτική

Υπηρεσίες

Υποστήριξη

Άρτια Τεχνική Υποστήριξη για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό

Η υπηρεσία S4U λειτουργεί πάνω από μία δεκαετία, ενταγμένη στον ευρύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Euroaxes Group, με ιδιαίτερη επιτυχία, εξυπηρετώντας τα SLA των επιχειρησιακών πελατών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

Εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, τα αιτήματα των τελικών πελατών των μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, με ποσοστό ικανοποίησης πελατών 95%.

  • Πανελλαδική Κάλυψη με πάνω από 200 εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς συμβούλους.
  • Σύγχρονο ιδιόκτητο βλαβοληπτικό κέντρο, που λειτουργεί 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Ολοκληρωμένη και άμεση τεχνική υποστήριξη σε παρόχους και πελάτες

  • 100% επίτευξη των SLA’s & KPI’s σε όλους τους παρόχους
  • Πανελλαδική υποστήριξη από ιδιόκτητο call center S4U (24x7x360)
0
Αρ. εξυπηρετούμενων τηλεφωνικών αιτημάτων ετησίως από το Customer Support Center (1st & 2nd level) - κάλυψη 7/24/360
0
Αριθμός υλοποιημένων
FTTΗ (Β Φάση) 2023
0
Αριθμός υλοποιημένων
FTTΗ (Γ Φάση) 2023
0
Αριθμός υλοποιήσεων LLU NGA και
άρσης βλαβών (fault repair) το χρόνο
0
Αριθμός υλοποιήσεων σε άλλα έργα
(π.χ. ΣΥΖΕΥΞΙΣ)
0
Αριθμός ξενοδοχείων με ενεργά
συμβόλαια υποστήριξης