Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα

Υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα

Τώρα τα ξενοδοχεία της Κρήτης έχουν το δικό τους

Αξιόπιστο ασύρματο Ιnternet
Δίκτυο ασύρματης πρόσβασης στην Κρήτη

Ο Όμιλος Euroaxes (επίσημος αδειοδοτημένος Wireless Internet Service Provider από την ΕΕΤΤ) παρέχει υπηρεσίες ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στην γεωγραφική περιοχή της Κρήτης από το 2015. 

Με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν μία αδιάλειπτα ενεργή σύνδεση και με δυνατότητες διαμόρφωσης μία συνεχούς αυξανόμενης πολυμορφίας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Δικτυακή Υποδομή:

 • Backbone και Backhaul ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο
 • 9 σταθμοί βάσης (BSU/Fiber-POP) και 10 Hops (ΣΑΠ), που καλύπτουν τις περιοχές Ηρακλείου και Χανίων
 • Εκτεταμένη κάλυψη κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Κρήτης
 • Έμφαση στην τήρηση διεθνών προτύπων και κανονισμών για την αξιοπιστία, την απόδοση και την ασφάλεια

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας στην ασύρματη τεχνολογία, την αφοσίωση στην ποιότητα και τη δέσμευσή μας στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, ο Όμιλος Euroaxes είναι ένας αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στην Κρήτη. 

Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την υποδομή του δικτύου μας, με στόχο να παρέχουμε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και εξαιρετικές εμπειρίες διαδικτύου σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλη την περιοχή.

Υπηρεσίες Field Services για Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους 

Από το 2010, έχουμε συμβάσεις με τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών κατασκευής και συντήρησης δικτύων LLU και οπτικών ινών FTTH.

Στο πλαίσιο των εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων διαθέτουμε ξεχωριστό Business Unit, με περισσότερους από 200 τηλεπικοινωνιακούς συμβούλους, πιστοποιημένο κατά ISO 9001, το οποίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παρακολούθηση, την επίβλεψη, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που άπτονται των εξειδικευμένων και με υψηλά standard υπηρεσιών και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη προς πελάτες Παρόχων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών: 

 • Τηλεφωνίας, 
 • xDSL, 
 • IP-TV,
 • Video on Demand, 
 • έλεγχος FULL & SHARED LLU από τα δύο άκρα,
 • Διασύνδεση οπτικής ίνας FTTH για ΟΤΕ – Vodafone -Νova πανελλαδικά,
 • Εξειδικευμένα συνεργεία οπτικών ινών εγκατάσταση και πιστοποίηση.
 • COSMOTE AT YOUR SERVICE
 • LLU ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΕΙΣ & ΑΡΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ
 • FTTH  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ + ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥH (Β+Γ ΦΑΣΗ)
 • FTTH ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ( Α,Β,Γ ΦΑΣΗ)
 • LLU & NGA ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
 • LLU & NGA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
 • FTTH ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Γ ΦΑΣΗ) & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
 • FTTH ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (Γ ΦΑΣΗ)
 • FTTH ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Γ ΦΑΣΗ)
 • FTTH ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
 • FTTH ΚΑΤΑΣΚΕΥH (A ΦΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
 • FTTH ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Β ΦΑΣΗ MAIN PROJECT & PILOT ILION AREA)
 • FTTH ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (Α,Β ΦΑΣΗ)
 • FTTH A ΦΑΣΗ (ΑΤΤΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)

Άρση βλαβών & Στατιστικά στοιχεία

Η εταιρία μας αναλαμβάνει κάθε είδος βλάβης οπτικού δικτύου end to end, από το Central Office εως τον τερματικό χρήστη , συνδυάζοντας την ποιότητα , την πιστοποίηση και την άρση της βλάβης εντός των συμφωνηθέντων SLA.
Διαθέτοντας τμήμα B.I μπορούμε να παρέχουμε ανα πάση στιγμή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση και την εκπόνηση των στόχων που τεθεί. Από τον Οκτώβριο του 2020 η εταιρία μας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς άνω των 70.000 αναθέσεων Γ Φάσης και άνω των 30.000 αναθέσεων Β Φάσης

Στατιστικά στοιχεία του τελευταίου τριμήνου που αφορούν άρση βλαβών:

 • 550 βλάβες Α Φάσης
 • 1080 βλάβες Β – Γ Φάσης
 • 98% επιτυχία του SLA
 • >95% Touch point NPS

Εργαλεία & Τεχνογνωσία

 • Η κάθε βλάβη αντιμετωπίζεται με συστηματικό τρόπο ώστε να αποκαθίσταται η επικοινωνία άμεσα
 • Οι τεχνικοί της εκπαιδεύονται συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, ώστε να μπορούν να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά σε νέα προβλήματα που προκύπτουν

Hybrid Συστήματα GPON και XGSPON

Η EUROAXES διαθέτει την γνώση και τον εξοπλισμό ώστε να ελέγχεται στο πεδίο η σωστή λειτουργία σε νέα hybrid PON δίκτυα

Σχεδιάζοντας Δίκτυα Υψηλών Προδιαγραφών

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την πιστοποίηση και την υποστήριξη δικτύων οπτικών ινών
και ενεργού εξοπλισμού για τα δίκτυα GPON. 

Οφέλη της λύσης GPON

 • Υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας και εύκολη αναβάθμισή τους
 • Αυξημένες δυνατότητες ελέγχου συνδεσιμότητας (χρηστών) σε ζώνες/σημεία με απαιτήσεις μεγάλης χωρητικότητας.
 • Οικονομία εξοπλισμού και εγκατάστασης.
 • Οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Οικονομία στην λειτουργία και συντήρηση.
 • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών, με εύκολη πρόσβαση, χωρίς την παρέμβαση διαχειριστή.
 • Βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία με χαμηλό απαιτούμενο κόστος IT.
 • Συλλογή στοιχείων σε πραγματικό χρόνο που συμβάλλει στην βελτιστοποίηση ολόκληρου του δικτύου WLAN.
Μείωση κόστους κατασκευής
45%
Μείωση πάνω από 80% του κόστους συντήρησης
80%
ERROR free Νetwork
99.9%

Υλοποίηση προηγμένου δικτύου
τεχνολογίας GPON στο

Robinson Iεράπετρας
Έργο αρχικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ υλοποιήθηκε
από το Euroaxes Group με τεχνολογία GPON με <930.000 ευρώ

Δικτυακές Υποδομές

 • Προετοιμασία δικτυακών υποδομών για την εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού.
 • Προμήθεια, τερματισμό, πιστοποίηση δικτυακού παθητικού εξοπλισμού και καλωδιώσεων οπτικών ινών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδιώσεων οπτικών ινών (συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης σήμανσης). 
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού GPON (Gigabit Passive Optical Networks).
 • Εγκατάσταση δικτύου χαλκού (UTP).
 • Εργασίες εγκατάστασης και διασύνδεσης του συνόλου του εξοπλισμού.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Ενεργού εξοπλισμού Δικτύων.

Διανομή Ιnternet

Γρήγορο αξιόπιστο WiFi με εγγύηση
Ο όμιλος Εuroaxes αναλαμβάνει τη διανομή Internet σε όλους τους χώρους της ξενοδοχειακής σας επιχείρησης.
 • Δημιουργία δικτύων κορμού και διανομή σε όλη τη μονάδα (δωμάτια πελατών).

 • Προμήθεια τερματικού δικτυακού παθητικού εξοπλισμού (από την πλευρά των καμπινών/ racks), εργασίες τερματισμού και πιστοποίησης δικτυακού παθητικού εξοπλισμού και καλωδιώσεων χαλκού UTP και οπτικών ινών, στα δωμάτια και όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

 • Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Access Points Wi-Fi Ηotspots) στους κοινόχρηστους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας και στα δωμάτια των πελατών.

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού ή/και λογισμικού για τη λειτουργία του ελεγκτή ασύρματου δικτύου (Access Points Controller).

Διαχειριστείτε  κάθε πτυχή του ασύρματου δικτύου σας με τη δύναμη της ekahau

Ο όμιλος Euroaxes έχει επιλέξει την πρώτη πλήρη σουίτα ασύρματων εργαλείων της Ekahau (Ekahau Connect), που δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης κάθε πτυχής του ασύρματου δικτύου, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας του.

 • Στάδιο Σχεδιασμού
  • Προσομοίωση
  • Μέτρηση (APoS)
 • Στάδιο Ελέγχου
 • Στάδιο Πιστοποίησης
 • Στάδιο Αντιμετώπισης Προβλημάτων
3 βήματα για γρήγορο Wi-Fi
1o βήμα Ένα γρήγορο δίκτυο Wi-Fi βασίζεται στο σωστό σχεδιασμό
 • Επιλογή του σωστού αριθμού Access Points
 • Τοποθέτηση στα κατάλληλα σημεία
 • Διαμόρφωση με τις σωστές ρυθμίσεις
2ο βήμα Έλεγχος λειτουργικότητας με μετρήσεις του Super Accurate Sidekick 2
 • Έλεγχος λειτουργικότητας του σχεδιασμού σας σε πραγματικό περιβάλλον
 • Προσδιορισμός άγνωστων παρεμβολών
 • Σωστή λειτουργία δικτύου από την πρώτη τοποθέτηση
3ο βήμα Διατηρήστε ένα γρήγορο δίκτυο με συχνούς ελέγχους λειτουργικότητας
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων προληπτικά με εύκολους μηνιαίους/τριμηνιαίους ελέγχους
 • Βελτιστοποίηση για αλλαγές που επηρεάζουν το δίκτυο, όπως ο αριθμός των πελατών στο δίκτυο, οι ανάγκες των εφαρμογών ή το φυσικό περιβάλλον

Tηλεόραση – ΙPTV & Τηλεφωνικά κέντρα

Tηλεόραση – ΙPTV

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος DOCSIS για παροχή διαδικτυακής πρόσβασης μέσω υφιστάμενου δικτύου ομοαξονικού καλωδίου.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση TV & IPTV (περιλαμβάνει transponders, initial headend configuration, τοποθέτηση SAT & ANT) Υψηλής ποιότητας πιστοποιημένος εξοπλισμός (IPTV Headend) για τη διανομή
  τηλεοπτικού σήματος ψηφιακά ή δικτυακά με ασφάλεια.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λήψης τηλεοπτικού σήματος (δορυφορικό & επίγειο).

Τηλεφωνικά κέντρα 

 • Προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση τηλεφωνικού κέντρου (IPBX) και τηλεφωνικών συσκευών σε δωμάτια, γραφεία και όπου αλλού απαιτείται Λύσεις μέσω λογισμικού (cloud) ή υλικού (on premise).