Η εταιρία

Συνεργάτες

Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εξελίσσεται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο με αποδέκτες τις επιχειρήσεις, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τους δημόσιους φορείς, αλλά και τους καταναλωτές. 

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο Euroaxes Group προσφέρουμε ως integrator ολοκληρωμένες λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια της σύγχρονης οικονομίας, διευκολύνοντας την πορεία τους προς τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία. 

Εκπροσωπούμε και συνεργαζόμαστε με κορυφαίους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους και παρέχουμε τεχνολογικές λύσεις, ενώ είμαστε αδειοδοτημένοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι από την ΕΕΤΤ, με στρατηγική συνεργασία με όλους τους παρόχους.

Στρατηγικός Συνεργάτης στην Κρήτη

enpro

Στρατηγικός συνεργάτης

Τηλεπικοινωνιακά έργα στην Κρήτη