Συμβουλευτική

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική
0 +
χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στη διαχείριση &
παρακολούθηση μεγάλων συμβουλευτικών έργων
0 +
έργα πληροφορικής, επικοινωνιών, διοικητικής & λειτουργικής
αναδιοργάνωσης στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα

Η Initia

Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση και παρακολούθηση μεγάλων συμβουλευτικών έργων, έχουμε αναπτύξει βαθιά κατανόηση διαφόρων βιομηχανιών και τομέων.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση, επιτρέποντας στους πελάτες μας να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους, να προωθήσουν την ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Οι υπηρεσίες μας χωρίζονται σε τέσσερεις βασικούς επιχειρηματικούς άξονες:

 • Οργάνωση / Διαχείριση & Τεχνική Υποστήριξη
 • Σύμβουλοι Επενδύσεων - Αναπτυξιακά & Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO & ΕΛΟΤ
 • Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα
 • Φοροτεχνική - Λογιστική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

 • Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

 • Διαχείριση – Αξιοποίηση Ακινήτων & Real Estate

 • Στρατηγική Επικοινωνίας

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 • Έρευνες– Δημοσκοπήσεις

 • Οργάνωση & Διαχείριση Call Center

 • Ψηφιακή Στρατηγική – Ψηφιακό Θεμέλιο
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Λογισμικού Τεχνολογιών Αιχμής (Ai, IoT, Big Data)
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Υποδομές ΤΠΕ