ΕΡΓΑ

«Εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» για το Υπουργείο Παιδείας ως υπεργολάβος της Vodafone

Αφορά την εγκατάσταση 1222 διαδραστικών πινάκων σε περιοχές της Χαλκιδικής, του Έβρου και των Σερρών, για συνολικά 283 σχολικές μονάδες. Το έργο υπάγεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU».