Εγκαταστάσεις δικτύων

ΕΡΓΑ

Εγκαταστάσεις δικτύων

ΣΥΖΕΥΞΙΣ II 

Υλοποίηση μέρους των υποέργων 2 & 3 σε Αττική / Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική / Πελοπόννησο / Κρήτη και για
τους 3 παρόχους.

  • ΣΥΖΕΥΞΙΣ OTE υποέργο 2: Κατασκευή και τοποθέτηση rack μαζί με καλώδια για τα ip phones και ενεργοποίηση υπηρεσιών ip phones.
  • ΣΥΖΕΥΞΙΣ NOVA υποέργο 3 και ΣΥΖΕΥΞΙΣ Vodafone υποέργο 3: Παράδοση βρόγχου στο rack και εγκατάσταση εξοπλισμού είτε με καινούργια καλωδίωση είτε χωρίς.

ΔΙΚΤΥΑ LLU

  • Υλοποίηση ~48% του LLU της NOVA
  • Υλοποίηση του έργου Cosmote at your service – Home Connect. 
  • Υλοποίηση αντίστοιχων πιλοτικών έργων για Vodafone.
ΔΕΗ_logo