Η Ιnitia στη Ζάκυνθο για έργο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η INITIA, μέλος του ομίλου Euroaxes S.A., στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ύψους 1.600.000 ευρώ, πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα στη Ζάκυνθο, παρουσία της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Την εταιρεία εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος INITIA Αλέξης Έιτκεν και ο Σύμβουλος ICT INITIA Aφεντούλης Γαρδιάνος.

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών, το οποίο αποτελεί το πρώτο στάδιο της ευρύτερης δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είναι η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσα από την ψηφιοποίηση περίπου 90.000 φακέλων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και την δημιουργία ψηφιακών υποδομών για την απομακρυσμένη ηλεκτρονική συναλλαγή και εύκολή πρόσβαση στα δεδομένα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα γραφειοκρατίας και βελτιώνοντας σημαντικά την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, όχι μόνο της Διεύθυνσης Μεταφορών, αλλά και όλων των Διευθύνσεων στις οποίες έχουν γίνει οι υπηρεσίες ψηφιακές.

Στόχοι του έργου:

  • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών και των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογών που θα μεγιστοποιήσουν την διαλειτουργικότητα, την επικοινωνία και την ηλεκτρονική ανταλλαγή στοχευμένης πληροφορίας μεταξύ της Περιφέρειας και των πολιτών και επιχειρήσεων

Μέσω της ψηφιοποίησης, θα δημιουργηθεί ένα μοντέρνο και ασφαλές ψηφιακό αρχείο, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αφορούν στις μεταφορές στην Περιφέρεια, ενώ θα είναι εφικτή η παροχή μεγάλου πλήθους ψηφιακών υπηρεσιών, που θα διευκολύνουν τους πολίτες και τους επαγγελματίες να εκτελέσουν διάφορες διαδικασίες online, χωρίς να επισκεφτούν τα γραφεία της Περιφέρειας. Με την ψηφιοποίηση του αρχείου, ο χρόνος εξυπηρέτησης για τις υπηρεσίες που παρέχονται με φυσική παρουσία θα μειωθεί στο 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα, καθώς δεν θα απαιτείται αναζήτηση και εύρεση του φυσικού φακέλου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Επιχειρησιακής Πρότασης (ΠΕΠ) «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.